top of page

Rekisteriseloste/Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste ja Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Inkeri Huhtanen, koulutettu hieroja

Ruotutie 2 B 33920 Pirkkala 

puh. 044 5096440

inkeri.huhtanen@gmail.com

Y-tunnus 2375669-5

 

Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri / Potilastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus 

Potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

 

Potilasrekisterin ylläpitäminen on koulutetun hierojan lainmukainen velvoite perustuen seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista

- terveydenhuoltolaki

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, ammatti, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, esitiedot, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta ja hoidon aikana saatuja välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Tietojen luovutukset 

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Potilasasiakirjoja säilytetään 12 vuotta hoidon päättymisestä. Säilytysaika on 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta syntymästä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

Rekisterin suojaus

Potilasrekisteriä pidetään kirjallisena paperiversiona ja säilytetään lukitussa kaapissa. 

 

Lähteet:

https://www.khl.fi/hierojaa-koskeva-lainsaadanto/

bottom of page